Grabowski: Bruksela może zatwierdzić POIiŚ nawet po Nowym Roku

Polska stale czeka na 27 mld euro. "Bruksela może zatwierdzić program po Nowym Roku"

Jeszcze nie nie ulega kwestii, kiedy Komisja Europejska ostatecznie zatwierdzi program operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"; może wówczas nastąpić nawet po Nowym Roku - powiedział po czwartek minister środowiska Maciej Grabowski.

Z budżetu unijnej polityki spójności dzięki lata 2014-2020 Polska otrzyma 82, 5 mld euro. Program "Infrastruktura i Środowisko" ma budżet określony w 27, 41 mld €.

Możliwe modyfikacje

dwa, 5 miliarda euro na polską energetykę. Będzie dużo bardziej bezpiecznie, efektywniej i bardziej "zielono"?

- Uczestniczymy (w dyskusjach o POIiŚ), chociaż ostateczne zdanie i ostateczna zobowiązanie, odnośnie do kształt instytucjonalny uruchamiania wszystkich funduszy, w naszym POIiŚ na lata 2014-2020, leży w rękach ministra infrastruktury - zaznaczył Grabowski.

Poinformował, że jego resort w związku z negocjacjami jest w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. - Pani minister Bieńkowska zostawiła pewną własną wizję, jak ten program miałby funkcjonować. Natomiast wiem, że w tej czasie w ramach tych końcowych negocjacji z Komisją Europejską konkretne modyfikacje są być ma możliwość jeszcze możliwe - zauważył minister.

Minister nie wie

Przypomniał, że zarysy i projekt POIiŚ został przyjęty przez Radę Ministrów, ale Ministerstwo Środowiska, faktycznie samo jak inne koordynacje zaangażowane w pozostałe aplikacje operacyjne, uczestniczy w procesie ich wdrażania. - Odrzucić widzę tu żadnych problemów. Natomiast, kiedy ostatecznie ów program będzie przyjęty, tego nie jestem pewna. Czy to zostanie jeszcze w tym roku, czy na początku ewentualnego - takie terminy istnieją możliwe - podkreślił Grabowski.

Ponad 300 mld euro na inwestycje w Unii. Juncker ma plan, a Merkel go popiera

KE dotychczas zatwierdziła dwa z sześciu polskich programów operacyjnych: program "Pomoc Techniczna" na lata 2014-2020, z którego ponad 700 mln euro trafi m. in. do instytucji zajmujących się obsługą pieniędzy unijnych z nowej perspektywy i na promocję tych funduszy, a także program "Polska Cyfrowa" - przeznaczony dzięki rozwój szerokopasmowej sieci domowej szczególnie na terenach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach oraz rozwój propozycji elektronicznych w administracji publicznej.

Różne programy

Na zatwierdzenie przez KE czekają pozostałe krajowe programy operacyjne - "Infrastruktura i Środowisko" spośród budżetem ok. 27, cztery mld euro, "Inteligentny Rozwój" (ok. 8, 6 mld euro), "Wiedza Edukacja Rozwój" (ok. 4, 7 mld euro, łącznie z instrumentem inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży) i ponadregionalny program dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro).

Programami krajowymi rządzić będzie minister ds. wzrostu regionalnego, inne resorty pozostaną m. in. organizowały quizyturnieje, wyłaniały projekty i załączyły umowy na unijne dofinansowanie. Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw.