Fitch podwyższa prognozy wzrostu PKB Polski

Polską gospodarkę czeka hamowanie. Prognoza agencji Fitch

Agencja Fitch podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 rok do 4, 12 procent z 4, 4 procent, a na 2019 do 3, 6 % z 3, 4 % - wynika z najpóźniejszych prognoz makroekonomicznych agencji Fitch, opublikowanych w piątek. Równolegle Fitch spodziewa się stopniowego hamowania polskiej gospodarki jak i również rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku.

"Dane o wysokiej częstotliwości, jakim sposobem sprzedaż detaliczna, sugerują, hdy w III kw. utrzymał się wysoki wzrost konsumpcji, a sytuacja na sektorze pracy pozostaje mocna. Konsumpcję powinna również wspierać polityka rządu. Jednocześnie w II poł. 2018 r. inwestycje powinny stać się nadrzędnym motorem wzrostu gospodarczego, mimo negatywnej niespodzianki w II kw. " - napisano w raporcie.

Rating Polski bez przemian. Decyzja Moody's

Fitch spodziewa się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce po 2018 r., a w II poł. 2019 r. rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych.

Mniej funduszy, mniej inwestycji

"Prognozujemy, że wzrost gospodarczy spowolni w 2019 i 2020 r. Inwestycje również wyhamują, wraz ze spadkiem rytmu przyrostu wydatkowania funduszy UE. Z kolei na komponencie handlu netto ciążyć może intensywnie importochłonny charakter postępu gospodarczego oraz spowolnienie u głównych partnerów handlowych w UE. Ciasny rynek roboty prawdopodobnie negatywnie wpłynie na marże przedsiębiorstw, co pomoże wywołać zacieśnienie polityki monetarnej, a to z kolei spowolni wzrost konsumpcji" - napisano w raporcie.

"Coraz bardziej ciasny sektor pracy oraz niewielkie osłabienie waluty prawdopodobnie popchną inflację w górę, co wywoła reakcję banku centralnego przy postaci podwyżek stóp proc. w II poł. 2019 r. Cykl zacieśniania zostanie kontynuowany w 2020 r., częściowo odzwierciedlając prognozowane podwyżki stóp przez EBC. Wszystko to powinno wspierać walutę (złotego - red. ), którą ostatnio osłabiły zawirowania na rynkach wschodzących" a mianowicie dodano.

Ocena Polski

Na 12 października minione tegoroczne przeglądy ratingu Polski zaplanowały agencje Fitch i S&P.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Lokalny najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's). Perspektywy obu ocen istnieją stabilne. Agencja S&P mierzy Polskę na poziomie "BBB+", dwa poziomy w wykop względem Moody's, z perspektywą pozytywną.