Cezary Grabarczyk - zarzuty prokuratury dot. posiadania broni

Były minister rządu NA usłyszał zarzuty prokuratury dot. posiadania broni

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Katowicach, skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości oraz infrastuktury Cezaremu Grabarczykowi. Zarzuty dotyczą "bezprawnych okoliczności, po jakich ówczesny poseł w Sejm RP i wicemarszałek tego Sejmu uzyskał po marcu 2012 roku zezwolenie na posiadanie dwóch sztuk broni palnej".

Jak informuje prokuratura, Grabarczykowi zarzuca się "przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści, jak i również poświadczenie nieprawdy w dokumentach, a więc przestępstwo spośród art. 231 par. 1-wszą i 2 kk a także z art. 271 par. 1 i 3 kk, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności".

Były minister Cezary Grabarczyk wraz z zarzutami

Tak w szczegółach prokuratura wyjaśnia zarzuty dla byłego ministra:

Z zebranego materiału dowodowego wynika, iż Cezary Grabarczyk nie uczestniczył w teoretycznym i rzeczowym egzaminie dla ludzi ubiegających się o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni palnej, który odbył się 19 marca 2012 roku zanim Komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łódki. Mimo to takie zezwolenie tego samego dnia uzyskał.

Wszystkie osoby biorące udział w tym egzaminie, przesłuchane w toku śledztwa, kategorycznie zaprzeczyły, aby podejrzany przystąpił wraz z nimi do egzaminów.

To zaś, według prokuratury, oznacza poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących odbycia egzaminu, metrów. in. protokole z testu, karcie egzaminacyjnej oraz liście wyników strzelań.

Ustalono ponadto, że wymaganą nakazami prawa opłatę w wysokości 500 złotych za egzamin Cezary Grabarczyk uiścił wówczas po ponad dwóch miesiącach, choć była ona warunkami przystąpienia do egzaminu.

Ostatecznie Grabarczykowi wydano zezwolenie na posiadanie broni palnej. Według prokuratury zaś "wydanie z naruszeniem prawa zezwolenia na posiadanie broni odrzucić dawało gwarancji, że podejrzany będzie nią się posługiwał w sposób bezpieczny, odrzucić powodując zagrożenia dla pozostałych osób":

Może o tym świadczyć fakt, hdy poseł Grabarczyk nie zaliczył pozytywnie egzaminu, do którego przystąpił ponownie w grudniu 2015 roku, już adekwatnie ze wszystkimi wymogami prawa.

Akt oskarżenia obejmuje również byłego posła Dariusza S., zarzuca mu się analogiczne jak Grabarczykowi przewinienia. Ostatnią oskarżoną jest lekarka Beata J., która posiadała poświadczać nieprawdę w orzeczeniach lekarskich przy sprawach Grabarczyka i posła S.

Żaden z oskarżonych odrzucić skomentował jeszcze zarzutów prokuratury. Cezary Grabarczyk był ministrem infrastruktury w latach 2007-2011, a następnie ministrem sprawiedliwości w latach 2014-2015. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej (2013-2015).