GUS: Nastroje kupujących się pogarszają, lepiej w przemyśle  Informacje

GUS: Nastroje kupujących się pogarszają, lepiej w przemyśle

Sierpień był innym z kolei miesiącem pogorszenia nastrojów konsumenckich - podaje GUS. Bieżący Wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) obniżył się o 2, 4 punktów proc. m/m do -19, 5 pkt.

Eksport "za morze" hamuje. Więcej wysyłamy do Unii europejskiej

Na spadek wartości wskaźnika największy wpływ miała ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej państwa (spadek o 7, 6 p. proc. ). Wartości składowe dotyczące obecnej sprawy ekonomicznej kraju oraz przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego obniżyły się stosownie o 2, 3; dwóch, 0 i 1, trzech p. proc. Jako wyjątkowa poprawiła się ocena odnośnie obecnego dokonywania ważnych promocji (wzrost o 1, 1 p. proc. ).

W porównaniu do sierpnia 2013 r. obecna cena BWUK jest wyższa na temat 5, 8 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 3, 8 p. proc. i ukształtował się na poziomie -25, 0.

Na obniżenie wartości wskaźnika wpłynęły przede wszystkim bardziej pesymistyczne przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju jak i również przyszłego poziomu bezrobocia (spadek odpowiednio o 7, sześć i 7, 4 p. proc. ). Natomiast świetnie niż przez miesiącem oceniana była możliwość przyszłego odkładania pieniędzy (wzrost o dwa, 0 p. proc. ).

Dobre sygnały z przemysłu i handlu

GUS: Średnia pensja w górę, to już 3965 zł

Lepiej z kolei kształtuje się klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. Jest korzystnie, identycznie jak w lipcu jak i również lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech czasów. Oceny bieżącego i ewentualnego portfela zamówień oraz wytwórczości są korzystne, lepsze niźli sygnalizowano w lipcu. Sprawa finansowa w sierpniu oceniana jest lepiej niż przed miesiącem, ale nadal nieznacznie negatywnie. Prognozy w tej dziedzinie istnieją korzystne, zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca. Ceny towarów przemysłowych mogą pozostawać z brakiem zmian.

W sierpniu generalny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest negatywnie, identycznie jak w lipcu, jednak mniej pesymistycznie niż po analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

Klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w lipcu i dobrze niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat.

Zarówno koniunktura konsumencka, jak i koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu to pierwsze z serii sierpniowych danych empirycznych GUS.