Fala zwolnień w portugalskich instytucjach finansowych objęła ponad tysiąc ludzi  Informacje

Temat: Portugalia

  • Rząd zachęca emigrantów do powrotu. Duża obniżka podatku
  • Ponad czterystu urzędników z zarzutami. Walka z korupcją w Portugalii
  • Strajki zatrudnionych Lidla i Jeronimo Martins w Portugalii. "Spodziewamy się chaosu"
  • Polska wypowie 1 umowę o wzajemnej ochronie inwestycji
  • Zmiany dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Będą taryfy za pobór energii

W 2013 roku wraz z portugalskiego sektora bankowego musiało odejść ponad 1300 podwładnych. Masowe zwolnienia są skutkiem drastycznej redukcji oddziałów przy największych bankach.

W Portugalii wino lekarstwem na recesję

Jak oszacował dziennik “Dinheiro Vivo”, tylko pięć największych banków Portugalii zamknęło w ub. r. 235 oddziałów, czyli na temat siedem proc. więcej aniżeli w 2012 roku. Zwolniono 1243 pracowników. Pozostałe banki również redukowały etaty, ale skala tego zjawiska była mniejsza.

Cięcia pięć razy większe

Najwięcej personelu w portugalskim sektorze bankowym odeszło w ub. r. spośród Caixa Geral de Depositos. Czołowy państwowy bank Portugalii rozwiązał umowy z pięćset pracownikami. Rok wcześniej zwolnił 105 osób. Miniony dwanaście miesięcy był najgorszy pod aspektem wyników finansowych dla CGD. Bank pogłębił swoje szkody z 395 mln euro w 2012 r. do odwiedzenia 575, 8 mln € w ub. r.

Drugim bankiem o największej liczbie zwolnionych pracowników był w ub. r. Banco Comercial Portugues (BCP), większościowy udziałowiec polskiego Banku Millennium. W Portugalii jego szeregi opuściło 400 osób.

Portugalskie kluby spłacają długi piłkarzami

Bank odnotował słabe wyniki, 2013 r. zakończył ze stratą w poziomie 740 mln €. Rok wcześniej była pani jednak większa, przekraczała 1-wszą, 2 mld euro.

Wina MFW?

Restrukturyzacja banków w Portugalii jest konsekwencją umowy kredytowej z Internacjonalnym Funduszem Walutowym i Unią Europejską. Z łącznej ilości 78 mld euro, jaką ten kraj otrzymał, 12 mld euro skierowano dzięki wsparcie dla sektora bankowego. W zamian banki zobowiązały się do ograniczenia wydatków, w tym cięć nakładów pieniężnych pracowniczych.

Portugalii odrabia 3155 oddziałów bankowych, przy których pracuje 34, trzech tys. pracowników, czyli o trzy proc. mniej niźli w 2012 roku.