Rola kierownika finansowego

Author:
17 lutego 2021
Category: Decyzje Finansowe

Działalność finansowa firmy jest jedną z najważniejszych i najbardziej złożonych działalności firmy. Dlatego w celu zadbania o te czynności kierownik finansowy wykonuje wszystkie niezbędne czynności finansowe.

Kierownik finansowy to osoba, która zajmuje się wszystkimi ważnymi funkcjami finansowymi organizacji. Osoba odpowiedzialna powinna zachować dalekowzroczność, aby mieć pewność, że fundusze są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób. Jego działania bezpośrednio wpływają na rentowność, rozwój i wartość firmy.

Poniżej przedstawiono główne funkcje menedżera finansowego:

Pozyskiwanie funduszyAby spełnić obowiązek biznesowy, ważne jest, aby mieć wystarczającą ilość gotówki i płynności. Firma może pozyskiwać fundusze za pomocą kapitału własnego i długu. Obowiązkiem menedżera finansowego jest decydowanie o stosunku zadłużenia do kapitału własnego. Ważne jest, aby zachować odpowiednią równowagę między kapitałem a długiem.

Alokacja środkówGdy fundusze zostaną zebrane różnymi kanałami, kolejną ważną funkcją jest ich alokacja. Środki należy rozdzielać w taki sposób, aby były optymalnie wykorzystane. Aby jak najlepiej alokować środki, należy wziąć pod uwagę następującą kwestię

Wielkość firmy i jej możliwości rozwoju

Stan aktywów, niezależnie od tego, czy są one długoterminowe, czy krótkoterminowe

Tryb pozyskiwania środków

Te decyzje finansowe mają bezpośredni i pośredni wpływ na inne działania zarządcze. Stąd jednym z najważniejszych działań jest stworzenie dobrej struktury aktywów i odpowiednia alokacja środków

Planowanie zyskówZarabianie jest jedną z głównych funkcji każdej organizacji biznesowej. Zarabianie zysków jest ważne dla przetrwania i utrzymania każdej organizacji. Planowanie zysków odnosi się do właściwego wykorzystania zysku wypracowanego przez firmę.

Zysk powstaje z powodu wielu czynników, takich jak ceny, konkurencja branżowa, stan gospodarki, mechanizm popytu i podaży, koszty i produkcja. Zdrowa mieszanka zmiennych i stałych czynników produkcji może prowadzić do wzrostu rentowności firmy.

Koszty stałe są ponoszone przy stosowaniu stałych czynników produkcji, takich jak ziemia i maszyny. Aby utrzymać tandem, ważne jest, aby stale wyceniać koszt amortyzacji stałego kosztu produkcji. Należy obliczyć koszt alternatywny, aby zastąpić te czynniki produkcji, które uległy zużyciu. Jeśli nie zostanie to odnotowane, te koszty stałe mogą powodować ogromne wahania zysków.

Zrozumienie rynków kapitałowychAkcje spółki są notowane na giełdzie i odbywa się ciągła sprzedaż i skup papierów wartościowych. Stąd jasne zrozumienie rynku kapitałowego jest ważną funkcją menedżera finansowego. Obrót papierami wartościowymi na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego kierownik finansowy rozumie i oblicza ryzyko związane z obrotem akcjami i obligacjami.

Sposób podziału zysków zależy od uznania menedżera finansowego. Wielu inwestorów nie lubi, gdy firma rozdziela zyski między posiadaczy akcji w formie dywidendy, zamiast tego inwestuje w samą firmę w celu zwiększenia wzrostu. Praktyki menedżera finansowego mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie na rynku kapitałowym.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy