Gino Rossi, Wojas - wyniki finansowe za III kw. 2017

Gino Rossi i Wojas nadal wraz z stratami, ale mniejszymi aniżeli rok wcześniej

Gino Rossi i Wojas odnotowały straty w trzecim kwartale 2017 roku. Obie spółki zmniejszyły jednak skonsolidowaną stratę netto w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Oto najważniejsze wyniki pieniężne dla Gino Rossi:

  • 3, 32 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 3, 41 mln zł straty dwanaście miesięcy wcześniej, podała spółka przy raporcie.
  • Strata operacyjna wyniosła 4, 18 mln zł wobec 1, 91 mln zł straty dwanaście miesięcy wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 1, 6 mln zł wobec 0, 32 mln zł zysku EBITDA rok kalendarzowy wcześniej.
  • Skonsolidowane zarobki ze sprzedaży sięgnęły 68, 34 mln zł po III kw. 2017 r. wobec 63, 71 mln zł rok wcześniej.

Po publikacji wyników kurs Gino Rossi na GPW rósł o ponad pięć proc.:

Foto: biznes. onet. pl / towary prasowe

Wojas odnotował z transportu:

  • 0, 69 mln zł skonsolidowanej szkody netto w III kw. 2017 r. wobec jednej, 52 mln zł opłaty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
  • Strata operacyjna wyniosła 0, 6 mln zł wobec 0, 74 mln zł szkody rok wcześniej.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53, 72 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 52, 45 mln zł rok przedtem.

Gino Rossi zwiększyło przychody ze sprzedaży

W sezonie I-III kw. 2017 r. Gino Rossi miało jednej, 04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w zestawieniu z z 11 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 217, 82 mln zł przy porównaniu z 196, 70 mln zł rok uprzednio.

W okresie od stycznia do września 2017 grupa zanotowała 217, 12 mln zł przychodów, zaś po odliczeniu bezmarżowej sprzedaży komponentów sprzedaż wyniosła 204, 9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14%% w ujęciu rok kalendarzowy do roku. EBITDA przy I-III kw. 2017 wyniosła 7, 1 mln zł i w rezultacie okres dziewięciu miesięcy br. grupa zakończyła stratą netto w poziomie 1 mln zł.

Skonsolidowane przychody i EBITDA wzrosły głównie dzięki jednostkowym wynikom spółki Gino Rossi, podczas gdy Simple CP nadal odczuwa problemy branży, wskazano.

Wzrost sprzedaży to efekt konsekwentnie wdrażanych przez nas działań strategicznych w całej grupie. Pierwszym z nich jest koncentracja na rozwoju e-commerce. Migrację klientów w kierunku online widać zarówno w Gino Rossi, i Simple, natomiast grupa notuje w kanale internetowym wysokie dynamiki zbytu. Według założeń kanał e-commerce w Simple będzie generował docelowo około 25 proc. sprzedaży detalicznej, natomiast przy Gino Rossi około kolejny proc. W czasie 1-3Q 2017 r. sprzedaż przez internet odpowiadała już za 22:00 proc. sprzedaży detalicznej Simple i za 13 proc. Gino Rossi.

W kanale stacjonarnym skoncentrowano się na powiększaniu i reorganizacji salonów. Ponadto w III kw. relokowano 3 gabinety stacjonarne Gino Rossi do miejsc większych lub na temat wyższym natężeniu ruchu i otwarto salony Gino Rossi i Simple w warszawskiej Galerii Północnej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł dwa, 12 mln zł w stosunku do 6, 62 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza korporacjami modowymi: Gino Rossi jak i również Simple Creative Products. Spółka jest notowana warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Wojas zmniejszył stratę operacyjną

Jak poinformował Wojas, "wynik w działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w III kwartale 2017 r. minus 604 tys. zł w porównaniu do minus 737 tys. zł w III kwartale 2016 roku".

W funkcjonowania finansowej uzyskane wyniki po III kwartale 2017 r. były lepsze niż rok temu o 363 tys. zł. Po uwzględnieniu datku dochodowego i odroczonego, ekipa kapitałowa Wojas S. Natomiast. w III kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto na poziomie 689 tys. zł vs strata netto 1 515 tys. złotych w III kwartale 2016 r.

Skonsolidowane zarobki netto ze sprzedaży sumarycznie w III kwartale 2017 r. osiągnęły wielkość 53 716 tys. zł i wzrosły o 2, czterech proc. r/r. [... ]

Skonsolidowana procentowa marża brutto spadła z 44, 9 proc. w III kwartale 2016 r. do 44, 0 proc. w III trymestrze 2017 r., przy czym wartościowa marża brutto wzrosła na temat 96 tys. zł. Dzięki spadek skonsolidowanej procentowej marży brutto w III kwartale 2017 r. wpływ posiadało: mniejszy udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem, zaś także realizacja większych akcji promocyjnych i rabatowych przy sprzedaży detalicznej, szczególnie w czasie wyprzedaży kolekcji wiosna/ lato 2017, tj. lipiec a mianowicie sierpień.

W sezonie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2, 34 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 2, 52 mln złotych straty rok wcześniej, tuż przy przychodach ze sprzedaży przy wysokości 161, 9 mln zł w zestawieniu z z 159, 3 mln zł rok wcześniej.

Po dziewięć miesiącach 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 161 899 tys. zł, co oznacza wzrost o 1, 6 proc. przy stosunku do analogicznego czasu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna spadła o 0, 5 proc. r/r, sprzedaż hurtowa wzrosła o 22 proc. r/r, a sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów wzrosła o 6, 9 proc. r/r. Udział sprzedaży szczegółowej w sprzedaży ogółem według 9 miesiącach 2017 wyniósł 84, 1 proc. vs 85, 9 proc. według 9 miesiącach 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w czasie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0, 72 mln zł wobec 0, 68 mln zł straty rok wcześniej.

Wojas wówczas jeden z największych wytwórców obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od czasu 2008 r. W 2016 r. spółka odnotowała 229 mln zł skonsolidowanych profitów.