Dane podatkowe największych polskich firm będą jawne

Dobra zmiana. Dane podatkowe najpopularniejszych polskich firm będą jawne

Dane podatkowe największych rodzimych firm będą jawne. Wskazówka Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku korzystnym od osób prawnych. W rezultacie największe podmioty w państwa będą musiały ujawniać informacje dotyczące podatku CIT. Wówczas dobra zmiana - mniemają eksperci.

Nowela mniema m. in., że minister rozwoju i finansów zostanie mógł publikować takie dane, jak: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania i należny podatek, przy tym także nazwę podatnika oraz identyfikator podatkowy NIP wraz ze wskazaniem r. podatkowego, za który wiadomość jest publikowana.

Znowelizowane przepisy mają wejść po życie od 1 stycznia 2018 r.

Kogo dotyczą zmiany?

Publikacja informacji wynikających z zeznań podatkowych może dotyczyć ok. dwóch tys. podatników (wg danych za 2015 r. ). Zasadniczo po raz pierwszy upublicznione zostaną dane podatkowe z zeznań podatkowych zbyt 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości poszczególnych danych podatkowych będzie tyczyć się podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość zdobytych przychodów) i podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro.

Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i zasobów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne wiadomości podatnika będą upubliczniane poprzez 5 lat.

- Znowelizowane regulacje wpisują się w działania międzynarodowe, wskazane jest celem jest przeciwdziałanie tak zwane. optymalizacji podatkowej oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w kwestii przestrzegania zasady: przyczynki płacimy tam, gdzie zyskujemy zysk - w tym kontekście można ja uznać za istotny czynnik budowania społeczeństwa obywatelskiego - wyjaśnia CIR.

Zdaniem autorów zmian, nowe przepisy mają skłaniać podatników do prawidłowego jak i również rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych i ograniczyć uzyskiwanie przez niektóre podmioty nieuzasadnionej ekonomicznie przewagi konkurencyjnej w dziedzinie, co bardzo niekorzystnie wpływa przede wszystkim na małe jak i również średnie firmy.

Dobra zmiana

Propozycja zmian wzbudziła podczas konsultacji społecznych pewne kontrowersje. Wątpliwości dotyczyły przede wszelkim ryzyka ujawnienia tajemnicy skarbowej przedsiębiorstwa.

- Emituje się, że proponowane modyfikacje nie będą stanowić takowego zagrożenia. Większość danych empirycznych na temat rozliczeń skarbowych dużych przedsiębiorstw już teraz wydaje się być dostępnych w publikowanych cyklicznie sprawozdaniach finansowych - przypomina Mariusz Korzeb, ekspert ds. podatkowych Pracodawców RP.

Resort finansów zestawia ów dane, aby wykazać, który jest efektywny wpływ datku CIT do budżetu Skarbu Państwa w stosunku do odwiedzenia osiągniętego zysku. Mariusz Korzeb zwraca jednak, na pewne ryzyko:

Problemem ma możliwość się natomiast okazać wówczas, jakim sposobem opublikowane dane pozostaną zinterpretowane przez opinię publiczną. Firmy mogą zostać posądzone o stosowanie agresywnej optymalizacji całkowicie bezpodstawnie - tweirdzi ekspert.

Jego zdaniem niska efektywność podatkowa nie musi bowiem w żaden sposób świadczyć na temat, hdy dany podmiot stosował agresywną optymalizację podatkową. Chociażby wydatki na badania i rozwój mogą tę efektywność w danym roku znamiennie obniżyć. W związku wraz z tym należy zastanowić się, bądź nowelizacja w tym układzie spełni zakładane przez Projektodawcę cele.