Dochód rozporządzalny na osobę po 2016 roku

Kolejne dobre dane z GUS. Wzrosły dochody gospodarstw domowych

W 2016 roku, podług raportu GUS, poprawiła się sytuacja gospodarstw domowych. Tyczy się to wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe profity i ponosiły większe nakłady, wzrosła też nadwyżka przychodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możności oszczędzania - informuje GUS.

– Dochód rozporządzalny na osobę w 2016 wzrósł o 7 proc. w porównaniu do 2015 roku jak i również wyniósł 1 475 zł – podał w środę 20 września GUS.

Wzrosły też przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach pokojowych na osobę. W 2016 roku osiągnęły wartość 1-wszą 132 zł i były realnie wyższe o czterech, 3 proc. od nakładów z roku 2015.

Wydatki na towary jak i również usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1 083 zł i były realnie wyższe o 4, 5 proc. przy stosunku do 2015 r..

Jak podał GUS uruchomione od 1 04 2016 r. świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących wówczas świadczenie 16, 8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1-wszą osobę.

– Uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) stanowiło przeciętnie po gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16, 8 proc. dochodów rozporządzalnych na jednej osobę (na podstawie wyników za II–IV kwartał). Związku małżeńskiego z trójką lub wyższą liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na pewną osobę w tych gospodarstwach aż o 25, 2 proc. – czytamy przy raporcie.

GUS dodaje, że różnice w sytuacji materialnej pomiędzy miastem, natomiast wsią zmniejszają się spośród roku na rok w wyniku szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miejscowości, jednak nadal pozostają całkiem istotne. Przeciętny miesięczny zysk rozporządzalny na jedną osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4, 9 proc., a na wsi o 9, 8 proc.

Ponadto, dodaje GUS, utrzymała się tendencja spadkowa w ilościowym spożyciu większości podstawowych paragrafów żywnościowych. Poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w porządna trwałego użytkowania, w naszym nowej generacji – zwłaszcza w smartfon, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarkę do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy.

Nieco wzrosła również średnia powierzchnia użytkowa domu. Z raportu GUS powstaje, że przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77, 2 metrów kw., składające się z trzech pokoi (w 2015 r. 76, 7 metrów kw. i 2, 9 pokoi).

[artykuł aktualizowany]