Co zmieni wyższa płaca minimalna w 2019 roku  Dla firm

Wyższa płaca minimalna i efekt domina. Większą ilość wiadomości możemy zapłacić za... parkowanie

Wyższa opłata za parkowanie, zmiany limitów dla małych przedsiębiorców, a także poziomie dodatku za pracę w nocy. To tylko część z świadczeń pracowniczych jak i również opłat, które zmienią się po podwyżce płacy przeciętnej.

Ta podwyżka pociągnie za sobą szereg zmian.

Wzrost opłat za parkowanie

Wzrosnąć mogą choćby opłaty za parkowanie. Adekwatnie z nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, którą prezydent Andrzej Duda popisał na początku sierpnia, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców mogą tworzyć - oprócz dotychczasowych - także śródmiejskie strefy płatnego parkowania.

Zamiast jednak sztywnych kwot w ustawie wprowadzono limity wyrażone odsetkiem minimalnego wynagrodzenia za fuchę. W zwykłej strefie płatnego parkowania opłata za 1 godzinę nie może przekroczyć 0, 15 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w zonie śródmiejskiej - 0, 45 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Nowa płaca minimalna a 500 plus. Ministerstwo tłumaczy

Oznacza to, hdy w przyszłym roku parkowanie będzie mogło kosztować odpowiednio: do 3, 38 złotych za pierwszą godzinę po zwykłej strefie i chociażby 10, 13 zł a mianowicie w centrum.

Zmiany obejmą także kary za brak opłaty parkingowej, które - po wprowadzeniu nowych regulacji - wynoszą maksymalnie dziesięciu proc. pensji minimalnej, czyli od przyszłego roku 225 zł.

Wyższy zakres dla przedsiębiorców

Wyższa pensja minimalna oznacza również zmiany dla przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami o faktycznie zwanym małym ZUS-ie, które wejdą w życie od początku przyszłego roku, jednostki prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne zyski nie przekraczają 2, 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do odwiedzenia przychodu składki na zabezpieczenie społeczne.

Próg ten zatem wzrośnie wraz z podwyżką płacy minimalnej. Wyniesie 5625 zł, kiedy przy obecnej wysokości płacy przeciętnej (2100 zł) byłoby wówczas 5250 zł.

Przedsiębiorcy będą mogli wykazać zarobki wyższe o prawie 400 zł.

Zasiłek chorobowy

Od nowego roku podwyższy się także minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W przypadku pracownika otrzymującego pensję minimalną nie będzie ona niższa niż 1941, 52 złotych.

Minimalna płaca w górę. Mocniej niż pierwotnie planowano

Składka na ubezpieczenie społeczne finansowane poprzez pracownika w jego sytuacji wyniesie 308, 48 zł (13, 71 proc. pensji).

Zwolnienia grupowe

Zwiększy się również odprawa dla pracownika z tytułu zwolnień grupowych, która wynosi maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za fuchę.

W przyszłym r. wyniesie ona 33 750 zł, podczas gdy przy tym roku to 31 500 zł.

Dodatek za pracę w nocy

Od wysokości płacy przeciętnej zależy również dodatek za pracę w nocy. Przesądza on 20 procent zapłaty godzinowej. Dodatek przysługuje pracownikom za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej, innymi słowy między godziną 21 zaś 7.

Należy pamiętać, że jego wysokość stanie się jednak różna w poszczególnych miesiącach. Przy obliczaniu dodatku pod uwagę bierze się bowiem miesięczny wymiar godzin do przepracowania.

W styczniu 2019 roku stawka dodatku za godzinę robocie w nocy wyniesie dwóch, 56 zł, w lutym - 2, 81 złotych, zaś w marcu a mianowicie 2, 68 zł.